Skader som følge af storm, lynnedslag eller skybrud:

Har du oplevet skader på dit produkt, kan du med fordel besøge forsikringsvejret.dk og indtaste dine adresse oplysninger.

Hvis der i perioden, da skaden skete, har været vindstød på over 17,2 m/s, har der været storm i dit område. Det betyder at du her skal kontakte dit forsikringsselskab for nærmere afklaring.

 

(Dette gælder på produkter som vi har leveret til dig, samt på produkter, som vi har monteret for dig. Skader opstået ved storm med en vindstyrke på over 17,2 m/s vil ikke være reklamationsberrettiget og skal dermed køre igennem forsikringsselskabet)

 

Hvis du har fået en skade, der skyldes voldsomt vejr – skybrud, storm eller lynnedslag - skal du altid kontrollere dine egne forsikringsbetingelser for at se, hvordan du er dækket igennem dit forsikringsselskab.

 

De skader man oftest vil opleve er:

  • Taget blæser af eller går løs
  • Generelle skader på ens produkt (det kan være træ som knækker af)
  • Ting som blæser væk, og går i stykker
  • At der falder ting ned over ens produkt, og dermed laver skader