Prisforespørgsel

Via nedenstående formular, kan du sende din prisforespørgsel på en vare. Som udgangspunkt har vi de bedste priser online, dog laver vi gerne tilbud på større forespørgsler, da vi nogle gange kan opnå bedre indkøbsfordele ved vores leverandør, og derfor vil vores kunder nogle gange opleve, at kunne modtage en bedre pris på deres opgave end vores priser online. Dette afhænger meget af opgavens størrelse, og hvilke produkter du efterspørger. Der vil som regel være store besparelser at hente - jo større opgaven er, des større besparelser - man vil dermed opnå favorable storkundefordele, som ikke alle har mulighed for at opnå.