Hvordan forholder jeg mig ved modtagelsen af min vare?

Varerne skal kontrolleres umiddelbart efter modtagelse

Eventuelle manglede varer / transportskader skal straks meddeles skriftligt https://jmkiil.dk/opret-reklamation/ , og skal være os i hænde senest 48 timer efter det tidspunkt, hvor modtagelsen har fundet sted.

Herefter har vi ikke længere mulighed for at afhjælpe transportskader og evt. manglede varer i din levering.

 

Step 1:

 

Kontroller at varen er iorden og ikke beskadiget. Hvis produktet er skadet, så skal du stoppe op og du må under ingen omstændigheder fortsætte. Du skal altid skriftligt meddele os dette: https://jmkiil.dk/opret-reklamation/

 

Step 2:

 

Hvis varen er ok, så pakkes denne ud, og de enkelte materialer lægges ud på græsplænen, og styklisten gennemgås. Er der fejl og mangler skal du stoppe op. Du skal altid skriftligt meddele os dette: https://jmkiil.dk/opret-reklamation/

 

Du må aldrig begynde at tage produktet i brug, i form af samling eller anden brug, hvis der er fejl og mangler. Er dette tilfældet vil reklamationen blive afvist.