Bestyrelsen

Bestyrelsen bag Hjemsted import og handel A/S (jmkiil.dk):

Mickey Kristensen, forretningsfører, medlem af bestyrelsen:

Udlært radio-tv fagtekniker og montør, suppleret med arbejde og kompetence udvidelser i det danske forsvar. Har de senere år arbejdet inden for web-salg og sideløbende tilført sig en akademiuddannelse samt en mini MBA inden for ledelse og markedsføring.
Virksomhedens bannerfører, initiativtager, arbejdshest og indpisker…………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johannes Kiil Jensen, bestyrelsesformand, investor:

Selskabet er stiftet som datterselskab til holdingselskabet Hjemsted Invest ApS.

Deltager med erfaring fra et længere liv inden for køb og salg, samt giver en stor hånd med større indkøb, holdningsdannelser og logistikopgaver samt sparring til virksomhedens leder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asbjørn Hellesøe Jensen, bestyrelsesmedlem, vildtforvalter:

Asbjørn deltager i bestyrelsen af flere årsager.
Asbjørn er student, slagter, jordbrugsteknolog, salgsassistent og vildtforvalter.
Med dette alsidige CV kan han helt sikkert bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet.

Samtidigt er Asbjørn søn af virksomhedens hovedaktionær og deltager allerede nu i bestyrelsesarbejdet for at være ”klædt på”, hvis bestyrelsesformanden kommer ud for det berømte vejtræ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virksomhedens revision
Kloster revision, kontaktperson: Jan Callesen

Virksomhedens pengeinstitut
Sydbank, kontaktperson: Kjeld Johansen