Bestyrelsen

Import- og handelsvirksomheden ” jmKiil A/S” er stiftet i efteråret 2012 . Forretningsidéen var og er, at skaffe danske husejere og familier samt offentlige institutter, prisbillige produkter til hus, have og legeområder. Produkterne hidrører i væsentligste omfang fra anerkendte udenlandske leverandører og importeres uden fordyrende mellemled. Salget foregår alene via virksomhedens web-shop.

Personkredsen bag selskabets ledelse og strategi er som følger:

 

Mickey Kristensen, forretningsfører, medlem af bestyrelsen

Udlært radio-tv fagtekniker og montør, suppleret med arbejde og kompetence-udvidelser i det danske forsvar. Har de senere år arbejdet indenfor web-salg og sideløbende tilføjet sig en akademi uddannelse, samt en mini MBA indenfor ledelse og markedsføring. Virksomhedens bannerfører, initiativtager, arbejdshest og indpisker ………

 

Jørgen Schultz Poulsen, bestyrelsesmedlem, tømrermester

Jørgen har gennem en halv menneskealder drevet et meget seriøst tømrerfirma i Rødding i Sønderjylland. Han er livline for den daglige ledelse og bestyrelsen når håndværk og kvalitet på de importerede varer skal bedømmes med forbrugerens og en fagmands øjne

 

Jens Krogsgård, bestyrelsesmedlem, driver eget konsulentfirma

Jens har tidligere arbejdet under den ”syvtakkede stjerne”, samt bl a været HR chef i Bygma gruppen. Via hans store berøringsflade i øvrige virksomheder, er Jens både i stand til at bidrage med god sparring på mange udfordringer, samt stille de rigtige spørgsmål omkring organisation med meget mere

 

Asbjørn Hellesøe Jensen, bestyrelsesmedlem, vildtforvalter

Asbjørn deltager i bestyrelsen af flere årsager

Asbjørn er student, slagter, jordbrugsteknolog, salgsassistent og vildtforvalter.

Med dette alsidige CV kan han helt sikkert bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet og samtidig nedbringe den tyngende gns alder.

Den yngre generation er jo næsten pr definition højere op på beatet med web handel og ny informationsteknologi.

Asbjørn er søn af virksomhedens hovedaktionær, og deltager også allerede nu i bestyrelsesarbejdet, for at være "klædt på" hvis bestyrelsesformanden kommer for tæt på det berømte vejtræ !!!

 

Johannes Kiil Jensen , bestyrelsesformand , investor

Selskabet er stiftet som datterselskab til holdingselskabet Hjemsted Invest ApS.

Deltager med lidt erfaring fra et lidt længere liv indenfor køb og salg , og giver en hånd med ved større indkøb, holdningsdannelser og logistik opgaver

 

Virksomhedens revision: Tønder Revision, kontaktperson Henning Holm

Virksomhedens pengeinstitut: Sydbank Tønder, kontaktperson Karin Holdt